หลักสูตรอบรม ของไวส์ ซัคเซส
หลักสูตร อบรม Excel หลักสูตร อบรม
Microsoft Excel
สูตรต่างๆ PivotTable Macro, VBA
หลักสูตร อบรม PowerPoint หลักสูตร อบรม
Microsoft PowerPoint
เบื้องต้น, ขั้นสูง
หลักสูตร อบรม Microsoft Office หลักสูตร อบรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รวม Microsoft Office
Word,Excel,PowerPoint
หลักสูตร อบรม Access หลักสูตร อบรม
Microsoft Access Workshop CRM, Bill, Macro, VBA
หลักสูตร อบรม Word หลักสูตร อบรม
Microsoft Word 2003, 2007, 2010
หลักสูตร อบรม Adwords หลักสูตร อบรม
โปรโมทเว็บด้วย AdWords

Microsoft Certified Application Specialist
ชมคลิปบทสัมภาษณ์หลักสูตรการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตและ eBay ในรายการ Smart Planning ทาง Money Channel
ไวส์ ซัคเซส ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และขอเชิญชมภาพบรรยากาศบางส่วนของการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา
รายชื่อทีมวิทยากรคุณภาพ
ของ ไวส์ ซัคเซส
ห้องจัดอบรม บ. ไวส์
ซัคเซส พร้อมให้บริการด้วย
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 หลักสูตร สอน Microsoft Excel 2003, 2007, 2010

ไวส์ ซัคเซส ขอนำเสนอรูปแบบ การเรียน, สอน Excel แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้ทำความเข้าใจกับสูตรต่างๆ ที่สำคัญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย พร้อมกับการฝึกปฏิบัติกับโจทย์ที่มีความชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง จนทำให้สามารถ จำและเข้าใจสูตรได้อย่างแม่นยำ พร้อมเอกสารประกอบ การสอน ที่ประกอบด้วยส่วนของการฝึกปฏิบัติ และภาคทฤษฎี ที่จะช่วยให้ผู้เรียน สามารถจดบันทึกตาม ความเข้าใจ พร้อมภาคบรรยาย เหมือนเป็นคู่มือการใช้งาน นอกจากนี้ผู้เข้าอบรม ยังสามารถนำตัวอย่าง หรือปัญหาต่างๆ ในการใช้งาน Excel ที่พบในการทำงานจริง เข้ามาถามกับทางวิทยากร เพื่อหาทางแก้ไขเพื่อให้สามารถนำกลับไปทางงานได้อย่างหมดปัญหา และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนจะสามารถทบทวนบท เรียน Excel และความรู้ต่างๆ เหมือนกับในวันที่เรียนได้ ผ่านทางระบบทบทวนบท เรียน Excel Online ได้อีกด้วย
หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองความรู้จากไมโครซอฟท์

ไวส์ ซัคเซส ได้จัดรูปแบบหลักสูตร อบรม Excel ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าอบรม ทั้งในระดับเบื้องต้น และขั้นสูง (Advance) โดยแยกออกเป็นหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 • หลักสูตร อบรม ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น (Excel Basic)
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน โปรแกรม Excel มาก่อน หลักสูตรนี้จะเป็นการ สอน การใช้งาน โปรแกรม Excel ในระดับพื้นฐาน ให้ผู้เรียน ได้ทราบรายละเอียด วิธีการใช้งาน ต่างๆ เช่น การสร้าง, การ Save ไฟล์, การ Format Cell, การสร้างตาราง หรือแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งการสร้างสูตรคำนวณง่ายๆ เป็นต้น
  อ่านรายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตร Microsoft Excel เบื้องต้น คลิกที่นี่

 • หลักสูตร อบรม รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel (Excel Advance)
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาบ้างแล้ว หรือผ่านการอบรมในหลักสูตร "ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น" ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Excel ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ใช้งาน โปรแกรม Excel อยู่เป็นประจำ สามารถสร้างสูตรคำนวณ หรือใช้ฟังก์ชั่นง่ายๆ เช่น Sum() หรือ Count() เป็นต้น หลักสูตรนี้ จะสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักสูตร และวิธีการใช้งาน การนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงๆ ที่หลากหลาย เมื่อผ่านารอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรม จะสามารถสร้างสูตรที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก อ่านรายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตร Microsoft Excel Advance คลิกที่นี่

 • หลักสูตร อบรม เจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR (Excel HR)
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาบ้างแล้ว หรือผ่านการอบรมในหลักสูตร "ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น" เช่นเดียวกับหลักสูตร "รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel" แต่จะมุ่งเน้นสำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านฝ่ายบุคคล (HR) โดยสูตรที่นำมาใช้สอน และตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติ จะเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ของฝ่าย HR เมื่อผ่านารอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรม จะสามารถประยุกต์ใช้สูตรหรือฟังก์ชั่นต่างๆ ให้เหมาะกับงาน HR ของตนได้ นอกจากนี้ตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติยังเป็นตัวอย่างที่นำมาจากงานของฝ่าย HR จริงๆ ซึ่งผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลายท่าน สามารถนำตัวอย่างนี้กลับไปใช้ ทำงานจริงได้ทันที
  อ่านรายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตร Microsoft Excel HR คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 02-539-5512, 02-932-5257 Email : info@wisethailand.com

ตารางอบรมโปรแกรม Microsoft Word (คลิกวันที่เพื่อสมัคร, คลิกชื่อหลักสูตร เพื่ออ่านรายละเอียด)
วันที่ รหัส  หลักสูตร ราคา 
06-ต.ค.-2563 Excel Basic  ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น  2,800.00 
07-ต.ค.-2563 Excel HR  เจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR  3,200.00 
14-ต.ค.-2563 รอบรู้สูตร Excel  รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel  5,200.00 
03-พ.ย.-2563 Excel Basic  ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น  2,800.00 
04-พ.ย.-2563 Excel HR  เจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR  3,200.00 
10-พ.ย.-2563 รอบรู้สูตร Excel  รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel  5,200.00 
01-ธ.ค.-2563 Excel Basic  ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น  2,800.00 
02-ธ.ค.-2563 Excel HR  เจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR  3,200.00 
08-ธ.ค.-2563 รอบรู้สูตร Excel  รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel  5,200.00 

| หน้าหลัก | Software | หลักสูตรอบรม | In Hourse Training | Contact Us | eBay Seminar | Search |
ALLRIGHT RESERVED  WISE SUCCESS (THAILAND) CO.,LTD. 
Loading