หลักสูตรอบรม ของไวส์ ซัคเซส
หลักสูตร อบรม Excel หลักสูตร อบรม
Microsoft Excel
สูตรต่างๆ PivotTable Macro, VBA
หลักสูตร อบรม PowerPoint หลักสูตร อบรม
Microsoft PowerPoint
เบื้องต้น, ขั้นสูง
หลักสูตร อบรม Microsoft Office หลักสูตร อบรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รวม Microsoft Office
Word,Excel,PowerPoint
หลักสูตร อบรม Access หลักสูตร อบรม
Microsoft Access Workshop CRM, Bill, Macro, VBA
หลักสูตร อบรม Word หลักสูตร อบรม
Microsoft Word 2003, 2007, 2010
หลักสูตร อบรม Adwords หลักสูตร อบรม
โปรโมทเว็บด้วย AdWords

Microsoft Certified Application Specialist
ชมคลิปบทสัมภาษณ์หลักสูตรการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตและ eBay ในรายการ Smart Planning ทาง Money Channel
ไวส์ ซัคเซส ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และขอเชิญชมภาพบรรยากาศบางส่วนของการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา
รายชื่อทีมวิทยากรคุณภาพ
ของ ไวส์ ซัคเซส
ห้องจัดอบรม บ. ไวส์
ซัคเซส พร้อมให้บริการด้วย
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 หลักสูตร MS Access Workshop สำหรับธุรกิจงานบริการ (Access Service)

ในธุรกิจด้านบริการ หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ คือ การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในบริการของเรา การให้ความเอาใจใส่ในข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประทับใจนั้น ดังนั้นการสร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถรองรับความต้องการนี้ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงขั้นตอน พร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้งาน MS Access ให้เหมาะกับธุรกิจบริการของคุณ

ราคา .00 บาท/ท่าน ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน (18 ชั่วโมง)

 รอบวันที่เปิดอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ (หากต้องการสมัครเรียนกรุณาคลิกรอบวันที่ต้องการ)

เนื้อหาการอบรมและการ เรียน Microsoft Access สำหรับธุรกิจบริการ

 1. พื้นฐานความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูล
 2. แนวคิดและการออกแบบฐานข้อมูล
 3. ฝึกปฏิบัติออกแบบ Table สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า
  • ข้อมูลวันสำคัญพิเศษของลูกค้า
  • ข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือบริการ หรือ Package ต่างๆ ที่มีขายให้กับลูกค้า
  • ข้อมูลรายละเอียดการซื้อสินค้าที่เป็นบริการ
  • ข้อมูลข้อซักถาม, ข้อสงสัย ข้อร้องเรียนของลูกค้า
  • ข้อมูลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า
  • ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
 4. ฝึกปฏิบัติออกแบบ Form สำหรับจัดการระบบงานต่างๆ ดังนี้
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ใช้ระบบ
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลูกค้า
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลพิเศษของลูกค้า
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรายละเอียดสินค้า
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการขายสินค้าหรือบริการ
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลข้อซักถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนของลูกค้า
 5. ฝึกปฏิบัติการสร้างรายงานสรุปสำหรับข้อมูลต่างๆ ดังนี้
  • รายงานสรุปรายชื่อลูกค้า
  • รายงานการพิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้าสำหรับส่งจดหมาย
  • รายงานสรุปประวัติการซื้อสินค้า หรือบริการของลูกค้า
  • รายงานสรุปข้อร้องเรียนของลูกค้า
 6. การสร้างระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้
 1. ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการในการออกแบบฐานข้อมูล และการใช้งานโปรแกรม MS Access
 2. ไฟล์ MS Access ที่มีระบบใกล้เคียงกับความต้องการของผู้เรียนที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 1. ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้น
 2. ผู้ที่ต้องการระบบสำหรับจัดการข้อมูลจำนวนมากในธุรกิจบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 02-539-5512, 02-932-5257 Email : info@wisethailand.com

 รอบวันที่เปิดอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ (หากต้องการสมัครเรียนกรุณาคลิกรอบวันที่ต้องการ)

คำหลักในการค้นหาหลักสูตรนี้ : เรียน Access, สอน Access, Microsoft Access, เรียน Microsoft Access, สอน Microsoft Access


| หน้าหลัก | Software | หลักสูตรอบรม | In Hourse Training | Contact Us | eBay Seminar | Search |
ALLRIGHT RESERVED  WISE SUCCESS (THAILAND) CO.,LTD. 
Loading