หลักสูตรอบรม ของไวส์ ซัคเซส
หลักสูตร อบรม Excel หลักสูตร อบรม
Microsoft Excel
สูตรต่างๆ PivotTable Macro, VBA
หลักสูตร อบรม PowerPoint หลักสูตร อบรม
Microsoft PowerPoint
เบื้องต้น, ขั้นสูง
หลักสูตร อบรม Microsoft Office หลักสูตร อบรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รวม Microsoft Office
Word,Excel,PowerPoint
หลักสูตร อบรม Access หลักสูตร อบรม
Microsoft Access Workshop CRM, Bill, Macro, VBA
หลักสูตร อบรม Word หลักสูตร อบรม
Microsoft Word 2003, 2007, 2010
หลักสูตร อบรม Adwords หลักสูตร อบรม
โปรโมทเว็บด้วย AdWords

Microsoft Certified Application Specialist
ชมคลิปบทสัมภาษณ์หลักสูตรการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตและ eBay ในรายการ Smart Planning ทาง Money Channel
ไวส์ ซัคเซส ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และขอเชิญชมภาพบรรยากาศบางส่วนของการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา
รายชื่อทีมวิทยากรคุณภาพ
ของ ไวส์ ซัคเซส
ห้องจัดอบรม บ. ไวส์
ซัคเซส พร้อมให้บริการด้วย
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 หลักสูตร MS Access Workshop สำหรับระบบงานสต๊อคสินค้า (Access Stock)

ในธุรกิจซื้อมาขายไป หรือในโรงงานที่มีสายการผลิต และต้องมีการจัดการสินค้าคงคลังหรือสต๊อค ของสินค้า หรือวัตถุดิบจำนวนมาก การใช้โปรแกรม Excel อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีรายการสินค้าจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับระบบงานอื่นๆ เช่น ข้อมูล Supplier, ระบบการออก PO สั่งซื้อ, ระบบการเบิกจ่าย หรือการขายสินค้า ทำให้การสรุปข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ เช่น ปริมาณสินค้าคงเหลือ, ยอดการเบิกจ่ายรายวัน ทำได้ไม่สะดวกโดยใช้โปรแกรม Excel ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จะสามารถจัดการได้หากเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม MS Access เพราะ MS Access ถูกสร้างมาสำหรับงานจัดการฐานข้อมูลโดยเฉพาะ

ราคา .00 บาท/ท่าน ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน (18 ชั่วโมง)

 รอบวันที่เปิดอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ (หากต้องการสมัครเรียนกรุณาคลิกรอบวันที่ต้องการ)

เนื้อหาการอบรมและการ เรียน Microsoft Access สำหรับระบบงานสต๊อคสินค้า

 1. พื้นฐานความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูล
 2. แนวคิดและการออกแบบฐานข้อมูล
 3. ฝึกปฏิบัติออกแบบ Table สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า และผู้ติดต่อของลูกค้า
  • ข้อมูลทั่วไปของบริษัทคู่ค้า (Supplier)
  • ข้อมูลรายละเอียดสินค้า
  • ข้อมูลการรับสินค้าเข้าคลัง
  • ข้อมูลการขาย หรือเบิกจ่ายสินค้า
  • ข้อมูลสินค้าคงเหลือ และ Stock Card
  • ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
 4. ฝึกปฏิบัติออกแบบ Form สำหรับจัดการระบบงานต่างๆ ดังนี้
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ใช้ระบบ
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลูกค้า
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลบริษัทคู่ค้า
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรายละเอียดสินค้า
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรับสินค้าเข้าคลัง
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้า
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
 5. ฝึกปฏิบัติการสร้างรายงานสรุปสำหรับข้อมูลต่างๆ ดังนี้
  • รายงานสรุปสินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน
  • รายงาน Stock Card
  • รายงานสรุปการเบิก-จ่าย สินค้า
 6. การสร้างระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้
 1. ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการในการออกแบบฐานข้อมูล และการใช้งานโปรแกรม MS Access
 2. ไฟล์ MS Access ที่มีระบบใกล้เคียงกับความต้องการของผู้เรียนที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 1. ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้น
 2. ผู้ที่ต้องการระบบสำหรับจัดการข้อมูลจำนวนมากในระบบสต๊อคสินค้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 02-539-5512, 02-932-5257 Email : info@wisethailand.com

 รอบวันที่เปิดอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ (หากต้องการสมัครเรียนกรุณาคลิกรอบวันที่ต้องการ)

คำหลักในการค้นหาหลักสูตรนี้ : เรียน Access, สอน Access, Microsoft Access, เรียน Microsoft Access, สอน Microsoft Access


| หน้าหลัก | Software | หลักสูตรอบรม | In Hourse Training | Contact Us | eBay Seminar | Search |
ALLRIGHT RESERVED  WISE SUCCESS (THAILAND) CO.,LTD. 
Loading