แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา  

"ชี้ช่องรวยกับธุรกิจค้าส่งผ่านเว็บไซท์ Alibaba.com ครั้งที่ 174 "

พฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 2561  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.00-12.00น.) บ่าย (14.00-16.00น.)
ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์
พฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 2561  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.00-12.00น.) บ่าย (14.00-16.00น.)
ชั้น 8 อาคารสิริภิญโญ
พฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค. 2561  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.00-12.00น.) บ่าย (14.00-16.00น.)
ชั้น 8 อาคารสิริภิญโญ

ช่องทางการอบรม :
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์มือถือ :
Email :