แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา  

"ชี้ช่องรวยกับธุรกิจค้าส่งผ่านเว็บไซท์ Alibaba.com ครั้งที่ 185 "

พฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 2562  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.00-12.00น.) บ่าย (14.00-16.00น.)
ชั้น 8 อาคารสิริภิญโญ
พฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 2562  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.00-12.00น.) บ่าย (14.00-16.00น.)
ชั้น 8 อาคารสิริภิญโญ
พฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 2562  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.00-12.00น.) บ่าย (14.00-16.00น.)
ชั้น 8 อาคารสิริภิญโญ

ช่องทางการอบรม :
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์มือถือ :
Email :