แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา  

"ชี้ช่องรวยกับธุรกิจค้าส่งผ่านเว็บไซท์ Alibaba.com ครั้งที่ 205 "

พฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 2562  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.00-12.00น.) บ่าย (14.00-16.00น.)
ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์

ช่องทางการอบรม :
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์มือถือ :
Email :