คลังข้อมูลความรู้สำหรับผู้ที่สนใจการทำธุรกิจ ซื้อ-ขาย สินค้าบนเว็บไซท์ eBay.com

อบรม eBay ฟรี

ตารางค่าธรรมเนียมeBay

ค่าธรรมเนียมของอีเบย์ ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2010 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน - ประกาศขายสินค้าแบบประมูล
ค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee) แบบประมูล (เป็นดอลลาร์สหรัฐ)
ราคาเริ่มต้น ค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee)
$0.01 - $0.99 ฟรี!*
$1.00 - $9.99 $0.25
$10.00 - $24.99 $0.50
$25.00 - $49.99 $0.75
$50.00 - $199.99 $1.00
$200ขึ้นไป $2.00
ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Fee) 9.0% คงที่ (ไม่เกิน $50)

* ไม่เกิน 100


ค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกร้านค้า - ประกาศขายสินค้าแบบประมูล

ค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee) แบบประมูลและค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee) (เป็นดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้สมัครเป็นสมาชิกร้านค้า

ราคาเริ่มต้น ค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee)
$0.01 - $0.99 $0.10
$1.00 - $9.99 $0.25
$10.00 - $24.99 $0.50
$25.00 - $49.99 $0.75
$50.00 - $199.99 $1.00
$200ขึ้นไป $2.00
ราคาขาย ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee)
สินค้าที่ขายไม่ได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม
$0.01 - $50.00 8.75% ของมูลค่าปิด (Closing Value)
$50.01 - $1000.00 8.75% ของ $50.00 แรกบวก 4.0% ของยอดมูลค่าปิดที่เหลือ ($50.01 ถึง $1,000.00)
เท่ากับหรือมากกว่า $1000.01 8.75% ของ $50.00 แรกบวก 4.0% ของ $50.01 - $1,000.00 แรกบวก 2.0% ของยอดมูลค่าปิดที่เหลือ ($1,000.01 - มูลค่าปิด)
รูปภาพ (ไม่เกิน 12 รูป) ฟรี
ส่วนลด ETRS ส่วนลด 20% จากค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee)

ค่าธรรมเนียมแบบราคาตายตัว
ค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee) แบบราคาตายตัว (เป็นดอลลาร์สหรัฐ)

ค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee) แบบราคาตายตัวในปัจจุบัน

ผู้สมัครสมาชิกแบบสำหรับ
ธุรกิจขนาดใหญ่

ผู้สมัครสมาชิก
แบบพรีเมียม

ผู้สมัครสมาชิก
แบบพื้นฐาน

ค่าธรรมเนียมแบบมาตรฐาน
(สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสมาชิก)

$0.35 $0.03 $0.05 $0.20 $0.50

รูปภาพ (ไม่เกิน 12 รูป)

ฟรี

ฟรี

ฟรี

$0.15 สำหรับแต่ละรูป

ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee) ของราคาแบบตายตัว

ราคาขาย

หมวดหมู่สินค้าอื่นๆ ทั้งหมด

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์

CSA และ P&A

สื่อ

สินค้ายังไม่มีผู้ซื้อ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

$0.01 - $50.00

12.0% ของมูลค่าปิด (Closing Value)

8.0%

12.0%

15.0%

$50.00 - $1000.00

12.0% ของ $50.00 แรกบวก 6.00% ของยอดมูลค่าปิดที่เหลือ ($50.01 ถึง $1,000.00)

5.0%

9.0%

5.0%

เท่ากับหรือมากกว่า $1000.01

12% ของ $50.00 แรกบวก 6.0% ของ $50.01 - $1,000.00 แรก บวก 2.0% ของยอดมูลค่าปิดที่เหลือ ($1,000.01 - มูลค่าปิด)

2.0%

2.0%

2.0%


ค่าธรรมเนียมการเปิดร้าน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก (เหรียญสหรัฐ/US$)

ระดับร้านค้า

ค่าธรรมเนียม ดอลลาร์สหรัฐ)

ระดับพื้นฐาน

15.95 ดอลลาร์ / เดือน

ระดับพรีเมียม

49.95 ดอลลาร์ / เดือน

ระดับธุรกิจขนาดใหญ่

299.95 ดอลลาร์ / เดือน (อัตราใหม่ถูกกว่าเดิม)

ที่มา : http://education.ebay.co.th/

กลับไปหน้าสารบัญ | ข้อมูลหลักสูตร eBay | อบรม eBay ฟรี

คำหลักในการค้นหาหลักสูตรนี้ : เรียน eBay, สอน eBay, Dropship, ขายของ eBay, ซื้อของ eBay, อบรม eBay, สร้างรายได้ eBay, อีเบย์ ฟรี, ขายของ ออนไลน์, ซื้อของ ออนไลน์, ขายสินค้า ออนไลน์, ซื้อสินค้า ออนไลน์

| หน้าหลัก | Software | Training | Contact Us | eBay Seminar | Search |
ALLRIGHT RESERVED  WISE SUCCESS (THAILAND) CO.,LTD. 
Loading