แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา  

"ชี้ช่องรวยกับธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซท์ eBay.com ครั้งที่ 556 "

เสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.30น.-12.00น.)
ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ
อังคารที่ 27 ส.ค. 2562  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ
เสาร์ที่ 31 ส.ค. 2562  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.30น.-12.00น.)
ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ

ช่องทางการอบรม :
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์มือถือ :
Email :