แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา  

"ชี้ช่องรวยกับธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซท์ eBay.com ครั้งที่ 468 "

เสาร์ที่ 20 ต.ค. 2561  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์
พุธที่ 24 ต.ค. 2561  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์
เสาร์ที่ 27 ต.ค. 2561  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.00น.-12.00น.) บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์
พุธที่ 31 ต.ค. 2561  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์

ช่องทางการอบรม :
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์มือถือ :
Email :