แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา  

"ชี้ช่องรวยกับธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซท์ eBay.com ครั้งที่ 586 "

เสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.30น.-12.00น.) บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ
จันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ
อังคารที่ 22 ต.ค. 2562  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ
พุธที่ 23 ต.ค. 2562  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ

ช่องทางการอบรม :
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์มือถือ :
Email :